آسمونهفت سال آرشیو رو گذاشتم زمین و فرار کردم. نمیدونم هنوزم آل استار پام بود یا نه. نمی دونم بندهاش رو بسته بودم یا نه. ولی خودمو از زیر باز سنگینش رها کردم و دویدم. از گذشته ام، از ادمایی که بوی کهنگی میدادن. 

به زودی شروع میکنیم.


آخرین ارسال ها

موسسه خیریه سگالمحل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

............ دوست داشتنی ها fanoosgrafik بلند و کوتاه خیلیلو استا موزیک zamaanb بزرگترین سایت دانلود همه چیز در مورد امینم | Eminem Video فايلگاه ياسهاي عاشق